Äppelhyllan. Läsa på olika sätt.

Språk

Äppelhyllan

Alla har rätt att läsa

Alla barn är olika och läser på olika sätt, med öron, ögon eller fingertoppar. I Äppelhyllan hittar du medier för barn med olika funktionsvariationer. Där finns också vårt språkmaterial framtaget speciellt för små barn med olika språksvårigheter. Vi har delat upp medierna i följande kategorier:

Tecken som stöd

Böcker där texten kompletteras av tecken.

Teckenspråk

Är ett eget språk där alla ord tecknas.

Talböcker

Inlästa böcker framställda för personer med olika läshinder.
Talböcker och legimus på Karlskoga bibliotek.

Taktila bilderböcker 

Böcker som en kan känna på.

Punktskrift 

Orden är punkter att läsa via fingertopparna.

Språkstimulans 

Bilderböcker som är tänkta att fånga och inkludera barnet extra mycket i sin utformning.

Fonologi

Medier som tränar på språkljud.

Grammatik

Bilderböcker som tränar på olika grammatiska delar.

Silent books

Bilderböcker utan text.

Om funktionsvariationer för barn

Berättelser som inkluderar barn med olika funktionsvariationer. Bra underlag till samtal.

Fakta för vuxna 

Litteratur om till exempel olika funktionsnedsättningar och språkstörningar hos barn eller olika sätt att läsa.

Språka mera påsar

Till Äppelhyllan hör språkstimulerande påsar för hemlån. Dessa hittar du i vår informationsdisk. Det är smidiga gympapåsar med ett innehåll som är skapat av logopeder för att träna olika delar i språket. Tillsammans med olika bokkaraktärer lektränar du språk tillsammans med barnet. Det går bra att reservera den påse du vill låna direkt här på webben.

 

Informationsfolder om Äppelhyllan (pdf)