Språk

Äppelhylla

Äppelhyllan - Alla har rätt att läsa

Alla barn är olika och läser på olika sätt, med öron, ögon eller fingertoppar. I Äppelhyllan hittar du medier för barn med olika funktionsvariationer. Där finns också vårt språkmaterial. Vi har delat upp medierna i följande kategorier

Tecken som stöd : böcker där texten kompletteras av tecken

Teckenspråk : Är ett eget språk där alla ord tecknas

Talböcker : Inlästa böcker

Taktila bilderböcker : Böcker som en kan känna på

Punktskrift : Orden är punkter att läsa via fingertopparna

Språkstimulans : Bilderböcker som är tänkta att fånga och inkludera barnet extra mycket i sin utformning

Fonologi : Medier som tränar på språkljud

Grammatik : Bilderböcker som tränar på olika gramatiska delar.

Silent books : Böcker utan text

Om funtkionsvariationer för barn : Berättelser som inkluderar barn med olika funktionsvariationer

Fakta för vuxna : Litteratur om språkutvecklng, olika funktionsvariationer m.m.

 

Språka mera påsar

Till Äppelhyllan hör även språkpåsar för hemlån. Dessa hittar du i vår informationsdisk. Smidiga gympapåsar med ett innehåll som är skapat av logopeder för att träna olika delar i språket. Tillsammans med olika bokkaraktärer lektränar du språk tillsammans med barnet. Dessa påsar finns :

Ordpåsen : Öva ordförråd, vanliga begrepp, meningsbyggnad och verb med Alfons

Lägesordspåsen : Öva på lägesord (bakom, framför, på m.m.) tillsammans med Tippen

Meningspåsen : Öva enkel meningsbyggnad tillsammans med Pino

123 påsen : Här övar ni på antalsuppfattning, pekräkning, färg och form tillsammans med dinosaurier

Färgpåsen : Öva på att matcha och benämna färger med lilla Anna

Frågepåsen : Öva på meningsbyggnad med fokus på frågor tillsammans med Mumintrollet