Äppelhyllan

Språk

Äppelhyllan

Alla har rätt att läsa

Alla barn är olika och läser på olika sätt, med öron, ögon eller fingertoppar. I Äppelhyllan hittar du medier för barn med olika funktionsvariationer. Där finns också vårt språkmaterial framtaget speciellt för små barn med olika språksvårigheter. Vi har delat upp medierna i följande kategorier:

Tecken som stöd

Böcker där texten kompletteras av tecken.

Teckenspråk

Är ett eget språk där alla ord tecknas.

Talböcker

Inlästa böcker framställda för personer med olika läshinder. Mer information finns på bibliotekets sida om talböcker.

Taktila bilderböcker 

Böcker som en kan känna på.

Punktskrift 

Orden är punkter att läsa via fingertopparna.

Språkstimulans 

Bilderböcker som är tänkta att fånga och inkludera barnet extra mycket i sin utformning.

Fonologi

Medier som tränar på språkljud.

Grammatik

Bilderböcker som tränar på olika gramatiska delar.

Silent books

Bilderböcker utan text.

Om funtkionsvariationer för barn

Berättelser som inkluderar barn med olika funktionsvariationer. Bra underlag till samtal.

Fakta för vuxna 

Litteratur om till exempel olika funktionsvariationer, språkstörningar hos barn eller olika sätt att läsa.

 

Språka mera påsar

Till Äppelhyllan hör språksrimulerande påsar för hemlån. Dessa hittar du i vår informationsdisk. Det är smidiga gympapåsar med ett innehåll som är skapat av logopeder för att träna olika delar i språket. Tillsammans med olika bokkaraktärer lektränar du språk tillsammans med barnet.

  • Ordpåsen: Öva ordförråd, vanliga begrepp, meningsbyggnad och verb med Alfons
  • Lägesordspåsen: Öva på lägesord (bakom, framför, på m.m.) tillsammans med Tippen
  • Meningspåsen: Öva enkel meningsbyggnad tillsammans med Pino
  • 123 påsen: Här övar ni på antalsuppfattning, pekräkning, färg och form tillsammans med dinosaurier
  • Färgpåsen: Öva på att matcha och benämna färger med lilla Anna
  • Frågepåsen: Öva på meningsbyggnad med fokus på frågor tillsammans med Mumintrollet
  • Djungelpåsen: Öva adjektiv med djungeldjuren
  • Känslopåsen: Öva känslor med Krokodil & Isbjörn