Språk

Äppelhylla

Alla har rätt att läsa
Alla barn är olika och läser på olika sätt, med öron, ögon eller fingertoppar. I Äppelhyllan hittar du medier för barn med olika funktionsvariationer. Där finns också vårt språkmaterial. Vi har delat upp medierna i följande kategorier:
 

Tecken som stöd: böcker där texten kompletteras av tecken

Teckenspråk: Är ett eget språk där alla ord tecknas

Talböcker: Inlästa böcker. Läs mer om hur du kan få tillgång till mediet och tjänsten Legimus på bibliotekets sida om talböcker.

Taktila bilderböcker: Böcker som en kan känna på

Punktskrift: Orden är punkter att läsa via fingertopparna

Språkstimulans: Bilderböcker som är tänkta att fånga och inkludera barnet extra mycket i sin utformning

Fonologi: Medier som tränar på språkljud

Grammatik: Bilderböcker som tränar på olika gramatiska delar.

Silent books: Böcker utan text

Om funtkionsvariationer för barn: Berättelser som inkluderar barn med olika funktionsvariationer

Fakta för vuxna: Litteratur om språkutvecklng, olika funktionsvariationer m.m.

 

Språka mera påsar

Till Äppelhyllan hör även språkpåsar för hemlån. Dessa hittar du i vår informationsdisk. Smidiga gympapåsar med ett innehåll som är skapat av logopeder för att träna olika delar i språket. Tillsammans med olika bokkaraktärer lektränar du språk tillsammans med barnet.

Ordpåsen: Öva ordförråd, vanliga begrepp, meningsbyggnad och verb med Alfons

Lägesordspåsen: Öva på lägesord (bakom, framför, på m.m.) tillsammans med Tippen

Meningspåsen: Öva enkel meningsbyggnad tillsammans med Pino

123 påsen: Här övar ni på antalsuppfattning, pekräkning, färg och form tillsammans med dinosaurier

Färgpåsen: Öva på att matcha och benämna färger med lilla Anna

Frågepåsen: Öva på meningsbyggnad med fokus på frågor tillsammans med Mumintrollet

Djungelpåsen: Öva adjektiv med djungeldjuren

Känslopåsen: Öva känslor med Krokodil & Isbjörn