Språk

Kommande föreläsningar

Järnets svarta bok

Klockan:18
Lokalhistorisk föreläsning

Datum: 2019-01-24

Herrsjötorp och Bjurtjärn i mitt hjärta

Klockan:18
Lokalhistorisk föreläsning

Datum: 2019-02-28

Motorsport i Karlskoga

Klockan:18
Lokalhistorisk föreläsning

Datum: 2019-03-28

Bofors betydelse för bilindustrin

Klockan:18
Lokalhistorisk föreläsning

Datum: 2019-04-25