Språk

Boken kommer

För dig som inte kan komma till biblioteket på grund av kortare eller långvarig sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning. Tjänsten är kostnadsfri och bokpaketen plockas ihop efter dina önskemål.

För mer information kontakta:

Lene Petersen
0586-615 56
lene.petersen@karlskoga.se

Liane Ek
0586-613 97
liane.ek@karlskoga.se