Språk

Fantasilabbet

Pyssla, greja och skapa tillsammans med bibliotekspersonal eller en inbjuden kreatör. Vi utgår från ett tema, en pysselbok, en berättelse eller något helt annat...Vi skapar utifrån deltagarnas förmåga och lust. Alla är välkomna!

Fantasilabbet pågår mellan klockan 15-17 men du får komma och gå när du vill.

Ingen föranmälan

25/9, 9/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12 och 18/12

Kontakt och frågor: sylwia.rakowska@karlskoga.se eller huda.radi@karlskoga.se