Budget- och skuldrådgivning

Språk Språk

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivaren i kommunen hjälper dig med att se över din ekonomi inför större inköp som exempel villa, bil eller byte av värmeanläggning i huset.

Du kan även få hjälp med förslag till betalningsplaner om utgifterna har blivit högre än inkomsterna och få hjälp med förhandlingar med kreditgivare samt att förbereda lagstadgad skuldsanering.

Har du på grund av exempel sjukdom, dödsfall eller skilsmässa svårt att klara din ekonomiska situation, ta gärna kontakt med budget- och skuldrådgivaren.

Kontakt

Besöksadress:
(Besök bokas via telefon)
Biblioteket, Kyrkbacken 9
Karlskoga

Postadress:
Budget- och skuldrådgivning
29. Karlskoga kommun 
691 83 Karlskoga

Telefon och e-post:
0586-614 15
måndag-torsdag kl. 10.00-12.00
budgetrad@karlskoga.se

Karlskoga bibliotek