Språk

Datorer och internet

Biblioteket erbjuder besökaren gratis WIFI.

I biblioteketsrummet finns åtta publika datorer som du kan låna genom att logga in med ditt låntekortsnummer och pinkod. Varje inlogg gäller i en timme. Om du vill använda våra datorer för ordbehandling eller liknanade arbete tänk på att det inte går att spara på bibliotekets datorer. Varje gång en person loggar ut raderas historiken.