Datorer och internet

Språk Språk

Datorer och internet Datorer och internet

Det kostar inget att låna dator. På biblioteket finns åtta internetdatorer som kan användas i en timme åt gången.

För att använda en dator behöver du bibliotekskort och en PIN-kod. PIN-kod till ditt bibliotekskort får du av personalen, kom ihåg att ta med giltig fotolegitimation.

Utskrifter kostar 2 kr/sida (svart/vitt) eller 6 kr/sida (färg).

Hörlursuttag finns på varje dator. Vi har dock inga hörlurar till utlåning, så tänk på att ta med egna hörlurar.

USB-port finns. Du kan öppna dokument (exempelvis Word, Excel, PDF) från de flesta USB-minnen och du kan också spara ner filer till ditt USB-minne. Tänk på att inte alla filformat går att öppna då Netloan-datorerna endast har ett litet urval av program installerade.

Information om webbläsare: Standardwebbläsare på datorerna är Internet Explorer, men du kan välja att använda Mozilla Firefox eller Google Chrome efter tycke och smak.

Wi-fi

På biblioteket kan du koppla upp dig mot vårt trådlösa nätverk. Du loggar in genom att ange ditt bibliotekskortsnummer och din fyrsiffriga PIN-kod. Om du inte känner till din PIN-kod får du en ny kod av personalen, men kom då ihåg att ta med giltig fotolegitimation.

Tänk på att du är uppkopplad mot internet utan säkerhetsskydd. Om du surfar med dator bör den ha egna säkerhetsfunktioner som antivirus och brandvägg. Vid användning av gästinloggning ska kommunens internetpolicy följas:

    Respektera de säkerhetsspärrar som finns på internet. Att försöka ta reda på lösenord eller på annat sätt försöka skaffa sig åtkomst till information man ej är behörig till, likställs med brott och behandlas därefter.
    På internet finns det en mängd negativa inslag som Karlskoga kommun tar avstånd ifrån. Det är inte tillåtet att besöka webbsidor eller lagra filer som innehåller rasistiskt, pornografiskt eller annat material som kan uppfattas som kränkande mot enskilda personer eller grupper.
    Även du som når internet via en gästinloggning från kommunens nät representerar Karlskoga kommun. Var och ens identitet och handlingar på internet kan spåras såväl till Karlskoga kommun som till den enskilda datorn eller mobila enheten.

Loggning av användares nätverksaktivitet kan ske utan föregående meddelande. Vid inträffad överträdelse kan kommunen utan dröjsmål stänga av användare, och överlämna bevismaterial till polisen.

Ett av de vanligaste och allvarligaste hoten mot vår IT-miljö är datavirus. De kan smitta en dator till exempel via e-post, gratisprogram eller webbsidor, sprida sig till andra datorer och smitta ner hela nätverk. Tänk därför på följande:

    Försäkra dig om att du vet hur antivirusprogrammet fungerar på din dator och att det är aktivt.
    Var försiktig vid internetanvändandet och undvik suspekta webbplatser.
    Var försiktig vid användning av USB-minne.

Nätet är tillgängligt på 2,4 GHz-bandet, 802.11gn.

Karlskoga bibliotek