Språk Språk
Aktuellt på Karlskoga bibliotek

Klockan: 11.00-14.00
Drop-in

Startdatum: 2017-04-29

Klockan: 16-17.30
Träna din svenska

Startdatum: 2017-05-04

Klockan: 11.00-14.00
Drop-in

Startdatum: 2017-05-06

Klockan: 16.30-18.00
Träna din svenska

Startdatum: 2017-05-08

Klockan: 16-17.30
Träna din svenska

Startdatum: 2017-05-08

Klockan: 14

Startdatum: 2017-05-10

Klockan: 17-19

Startdatum: 2017-05-10

Klockan: 16-17.30
Träna din svenska

Startdatum: 2017-05-11

Klockan: 11.00-14.00
Drop-in

Startdatum: 2017-05-13

Klockan: 16.30-18.00
Träna din svenska

Startdatum: 2017-05-15

Karlskoga bibliotek