Språk Språk
Aktuellt på Karlskoga bibliotek

Plats: Aggerudskolan
Klockan: 9.00

Datum: 2017-06-27

Plats: Knappeds lägergård
Klockan: 15.00

Datum: 2017-06-28

Plats: Skogrundan
Klockan: 15.00

Datum: 2017-08-16

Karlskoga bibliotek