Språk Språk
Aktuellt på Karlskoga bibliotek

Klockan: 16-17.30
Träna din svenska

Startdatum: 2017-03-23

Klockan: 18
Lokalhistorisk föreläsning
Obs! Fullsatt

Startdatum: 2017-03-23

Klockan: 15-17

Startdatum: 2017-03-24

Klockan: 11.00-14.00
Drop-in

Startdatum: 2017-03-25

Klockan: 16.30-18.00
Träna din svenska

Startdatum: 2017-03-27

Klockan: 16-17.30
Träna din svenska

Startdatum: 2017-03-27

Klockan: 18
Författarbesök

Startdatum: 2017-03-28

Klockan: 16-18

Startdatum: 2017-03-28

Klockan: 16-19
Drop-in

Startdatum: 2017-03-29

Klockan: 16-17.30
Träna din svenska

Startdatum: 2017-03-30

Karlskoga bibliotek