Bokklubb

Språk

Fantasilabbet.

Fantasilabbet
 

Välkomna till bibliotekets kreativa verkstad där vi pysslar och skapar tillsammans med bibiotekets personal. Ibland skapar vi med digitala redskap eller programmerar, ibland blir det gammaldags papper och färg.
Fantasilabbet kommer åter till hösten.

Information och kontakt

0586-618 80 eller maila biblioteket@karlskoga.se