För pedagoger

Språk Språk

Sök i barnkatalogen

För pedagoger

För dig som arbetar som pedagog kan vi på biblioteket hjälpa till med flera saker.

Vi på biblioteket kan hjälpa till med talböcker och ordna egen nedladdning om du har elever med läs och skrivsvårigheter.

Förskolor kan vara med i vår bokcirkulation vilket innebär att man får en ny låda med böcker varje månad som cirkulerar mellan förskolorna.

Som pedagog i förskolan kan du även få hjälp av oss på biblioteket med att plocka böcker i olika teman. Det finns också möjlighet att boka sagostunder på biblioteket.

Kontakt:

Sylwia Rakowska
0586-617 56
sylwia.rakowska@karlskoga.se

Lovisa Sundin
0586-615 68
lovisa.sundin@karlskoga.se

SBC – Skolbibliotekscentralen

SBC arbetar med service till grundskolornas skolbibliotek. Biblioteksassistent Agneta Englund ansvarar för katalogisering av grundskolornas biblioteksmedia, hjälper till med kravkörning och gallring samt arbetar med fortbildning.

Kontakt SBC:
Agneta Englund
0586-614 18
agneta.englund@karlskoga.se

Karlskoga bibliotek