För pedagoger

Språk Språk

Sök i barnkatalogen

För pedagoger

För dig som arbetar som pedagog kan vi på biblioteket hjälpa till med flera saker.

Vi på biblioteket kan hjälpa till med talböcker och ordna egen nedladdning i legimus för elever med läs och skrivsvårigheter. Eleven och vårdnadshavare kontaktar då biblioteket för att boka en tid för registering.

Förskolor kan vara med i vår bokcirkulation vilket innebär att man får en ny låda med böcker varje månad som cirkulerar mellan förskolorna.

Som pedagog i förskolan kan du även få hjälp av oss på biblioteket med att plocka böcker i olika teman. Det finns också möjlighet att boka platser i bibliotekets bokteater på angivna datum, se vårt program för mer information.

Kontakt:

Sylwia Rakowska
0586-617 56
sylwia.rakowska@karlskoga.se

Lovisa Sundin
0586-615 68
lovisa.sundin@karlskoga.se

SBC – Skolbibliotekscentralen

SBC arbetar med service till grundskolornas skolbibliotek. Biblioteksassistent Agneta Englund ansvarar för katalogisering av grundskolornas biblioteksmedia, hjälper till med kravkörning och gallring samt arbetar med fortbildning.

Kontakt SBC:
Agneta Englund
0586-614 18
agneta.englund@karlskoga.se

Karlskoga bibliotek