Formulär för bokbeställning Sommarboken

Språk

Formulär för bokbeställning Sommarboken

Hantering av personuppgifter

När du klickar på Skicka godkänner du att vi får hantera dina personuppgifter.
De uppgifter du skickar in i detta formulär använder vi endast för att plocka ihop böcker till dig.

Vi raderar uppgifterna när vi lånat ut böckerna på ditt bibliotekskort. Läs mer om hur vi tar hanterar dina personuppgifter på:Så behandlar kommunen personuppgifter - GDPR | Karlskoga

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och föreningsnämnden, kfn@karlskoga.se.
Dataskyddsombud i Karlskoga kommun når du via 0586 610 00, kommun@karlskoga.se