Språk Språk
Sök i barnkatalogen
Händer på biblioteket

Klockan: 16.30-18
Anmälan senast 19 januari

Startdatum: 2017-01-26

Klockan: 16-17.15
Anmälan senast 1 februari

Startdatum: 2017-02-08

Klockan: 13-13.30
Hämta din fribiljett två veckor före

Startdatum: 2017-02-19

Klockan: 14-16
Del 1

Startdatum: 2017-02-21

Klockan: 10-13 och 14-17
Serieworkshop

Startdatum: 2017-02-22

Klockan: 14-16
Del 2

Startdatum: 2017-02-23

Klockan: 10.15

Startdatum: 2017-03-03

Klockan: 10.15

Startdatum: 2017-03-10

Klockan: 15-17

Startdatum: 2017-03-24

Klockan: 14-16

Startdatum: 2017-04-12

Karlskoga bibliotek