Hbtqi

Språk

Karlskoga bibliotek är hbtq-certifierat

Karlskoga bibliotek är sedan mars 2018 hbtq-certifierat. Certifikatet innebär att bibliotekspersonalen har ökad kunskap om samhällsnormer, likabehandling och bemötande utifrån ett hbtq-perspektiv. Personalen har därmed förutsättningar att skapa en mer normmedveten verksamhet med hänsyn till olika intressen, identiteter och erfarenheter. Det är RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, som delar ut certifikatet. Karlskoga bibliotekt arbetar kontinuerligt med alla frågor som rör mänskliga rättigheter vilket också inkluderar barnkonventionen och tillgänglighet för alla. 

RFSL skriver: "Certifikatet innebär en bekräftelse på att Karlskoga bibliotek arbetar strategiskt och målinriktat i syfte att erbjuda ett respektfullt bemötande av personer som besöker verksamheten och en god arbetsmiljö för anställda utifrån ett hbtq-perspektiv."

RFSL:s hbtq-certifiering eller utbildningar

Regnbågsbiblioteket på Karlskoga bibliotek.

Kontakta gärna biblioteket för mer information 

Telefon: 0586 - 618 80
E-post:  biblioteket@karlskoga.se