Språk Språk
Fjärrlån

Om du söker någon bok som vi inte har hjälper vi dig att beställa den från ett annat bibliotek. Det kallas att fjärrlåna och är avgiftsfritt. Vid beställning av kopior från material som inte kan lånas ut bestämmer lånegivande bibliotek om det kostar något. De bestämmer också hur stor avgiften i så fall är. Beställningar på litteratur som getts ut de senaste åren behandlas i första hand som inköpsförslag.

I regel fjärrlånar vi inte

  • Media som redan finns på Karlskoga bibliotek. 
  • Musik-CD, CD-rom, spelfilm och fackfilm.
  • Ljudböcker och VHS
  • Uppsatser och avhandlingar som finns i fulltext på internet
Fjärrlåneansökan
  • Logga in för att skicka meddelande till biblioteket

Karlskoga bibliotek