Språk

Biblioteket ställer in

Som en försiktighetsåtgärd med anledning av coronaviruset (covid-19) ställer Karlskoga bibliotek in samtliga evenemang under april, maj och enstaka i juni. Se nedan för de aktuella tillfällena:

 

 

 2  Maj  Språkdialogen

 6  Maj Finskt språkcafé

 6  Maj Talboksklubben

 7  Maj Musikstund för småbarn

11 maj - 12 juni Utställning av Yvonne Lindbom i Galleri Maja

13 Maj Fantasilabbet

16 Maj - 31 Maj  Utställning av Kulturskolans bildelever i Konsthallen

16 Maj Språkdialogen

23 Maj Språkdialogen

27 Maj Fantasilabbet

10 Juni Talboksklubben

Senast uppdaterad 2020-05-12