Språk

Karlskoga kommunarkiv

Karlskoga kommunarkiv vårdar och bevarar unika handlingar som berättar om Karlskoga förr och nu, den äldsta handlingen är från år 1802.

Här finns även Folkrörelsernas arkiv som tar emot arkivhandlingar från alla slags föreningar i Karlskoga och Degerfors.

Kommunarkivet anordnar åtta stycken lokalhistoriska föreläsningar varje år som hålls i bibliotekets lokaler och är kostnadsfria och ger även ut en tidskrift, Tidvis, två gånger per år.

För öppettider och mer information, se arkivets egna sidor.

Kommunarkivet och folkrörelsearkivet
Besöksadress: Kyrkbacken, Karlskoga bibliotek
0586-615 43

Kommande föreläsningar

Lokalhistorisk föreläsning

Klockan 18.00

Datum: 2020-02-27

Lokalhistorisk föreläsning

Klockan 18.00

Datum: 2020-03-26

Lokalhistorisk föreläsning

Klockan 18.00

Datum: 2020-04-23