Lånevillkor bibliotekskort

Språk

Bibliotekskort – lånevillkor


 

Bibliotekskort – lånevillkor

Det är gratis att få bibliotekskort. Barn kan få bibliotekskort från det år de fyller 6 år.
Med ett bibliotekskort får du tillgång till alla bibliotekets medier och kan använda bibliotekets
besöksdatorer, tv-spel och surfplattor.

Du som inte har bibliotekskort och har fyllt 18 år kan ansöka om bibliotekskort på bibliotekets webbplats.
Kortet hämtar du sedan på biblioteket mot uppvisande av giltig fotolegitimation. Är du under 18 år
behövs vårdnadshavares/god mans skriftliga godkännande.

Du ansvarar för alla lån som görs på ditt kort. Som vårdnadshavare ansvarar du för ditt barns lån. Spärra
ditt kort om du tappat det. Du ansvarar själv för att hålla dig informerad om bibliotekets lånevillkor.

Var rädd om det du lånar

Du ansvarar för att lånen lämnas tillbaka i tid, om du skulle lämna tillbaka för sent så får du påminnelser.
Efter tredje påminnelsen spärras ditt bibliotekskort och du kan inte använda bibliotekets tjänster.
Meddela biblioteket om en bok blir skadad eller tappas bort.
Biblioteket är inte ersättningsskyldigt för skador på din egen utrustning.

PIN-kod

För att låna behöver du en PIN-kod som består av fyra siffror. Du väljer själv kod när du ansöker om
bibliotekskort. Du kan själv ändra PIN-kod på bibliotekets webbplats under Mina sidor. Om du glömt
koden får du en ny mot uppvisande av giltig fotolegitimation.
Med PIN-kod kan du logga in på Mina sidor på bibliotekets webbplats och låna om, reservera, kontrollera
adressuppgifter. Tänk på att skydda din PIN-kod.

Dator

Med bibliotekskort kan du boka dator.

Låna

Böcker/ljudböcker/musik-cd/e-böcker/e-ljudböcker/faktafilm – Lånetid 4 veckor
Det finns inga begränsningar på hur många böcker/ljudböcker/musik-cd/faktafilm du kan låna.

Böcker snabblån/spelfilm/tidskrifter/Tv-spel – Lånetid 2 veckor
Det finns inga begränsningar på hur många snabblån/spelfilm/tidskrifter du lånar.
Senaste numret av tidskrifter kan du inte låna hem.

Låna digitala medier

E-böcker och e-ljudböcker – Lånetid 4 veckor
Strömmad film – Lånetid 48 timmar
Antalet lån av e-medier kan variera. Besök bibliotekets webbplats för aktuell information.

Omlån

Du kan låna om det du lånat om inte någon reserverat det. Du kan låna om på bibliotekets webbplats eller
kontakta biblioteket på telefon eller e-post. Du kan inte göra omlån om ditt bibliotekskort är spärrat.
Böcker/ ljudböcker/talböcker och spelfilm 12 omlån
TV-spel och tidskrifter 2 omlån
Snabblån ej omlån

Reservationer

Du kan reservera böcker och annan media på bibliotekets webbplats, på telefon eller e-post. Du får ett
meddelande med posten eller e-post när du kan hämta det du har reserverat. I meddelandet finns ett
hämtnummer och du kan själv hämta din reservation i hyllan för reserverade böcker. Du har 10 dagar på
dig att hämta det du reserverat. Du kan inte reservera om ditt bibliotekskort är spärrat.

Inköpsförslag

Om en ny bok inte finns på biblioteket kan du lämna ett inköpsförslag. Använd formuläret som finns på
bibliotekets webbplats.

Fjärrlån

Om en bok som du söker inte finns på biblioteket kan vi i vissa fall fjärrlåna den från ett annat bibliotek.
Använd formuläret som finns på bibliotekets webbplats.
Om du studerar vid högskola är det i första hand ditt högskolebibliotek du ska vända dig till för lån av
kursrelaterat material.

Dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter,
särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

När du ansöker om ett bibliotekskort på Karlskoga bibliotek räknas det som en personuppgiftsbehandling
enligt GDPR. Personuppgifter är information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan
exempelvis vara ditt namn, adress eller e-postadress. Biblioteket använder dina uppgifter för att kunna
låna ut medier till dig och låta dig ta del av bibliotekets övriga tjänster. Dina uppgifter kommer inte att
användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet. Dina personuppgifter finns i våra
system så länge du är aktiv låntagare. När du varit inaktiv i mer än 2 år raderas dina uppgifter.

Du har enligt artikel 15 i GDPR rätt att erhålla besked om huruvida uppgifter behandlas om dig och få en
kopia av de personuppgifter om dig som är under behandling.

Du har också rätt att begära rättelse enligt artikel 16 samt radering av personuppgifter enligt artikel 17
eller begränsning som rör dig och att invända mot behandling enligt artikel 20. Observera att rätten till
radering innehåller flera begränsningar enligt artikel 17.3. Du har rätt att återkalla samtycket och även rätt
att inge klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig är Kultur- och föreningsnämnden, kfn@karlskoga.se.
Dataskyddsombud i Karlskoga kommun når du via 0586 610 00, kommun@karlskoga.se

Offentlighets- och sekretsslagen 40 kap, 3 § (SFS 2009:400)

3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller
annan form av beställning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör
eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst
tjugo år.