Språk

Talböcker och Legimus

En person med läsnedsättning har rätt att låna talböcker. Talböcker är en inläst version av en tryckt bok. Läsnedsättningen kan vara permanent eller tillfällig. Talböckerna framställs enligt paragraf 17 i upphovsrättslagen och skiljer sig från ljudböcker som alla får låna. Talböckerna produceras av myndigheten för tillgängliga medier MTM. Läs mer på MTMs webbplats.
Det finns flera olika sätt att låna talböcker:

Legimus
Talböckerna finns tillgängliga i Legimus, som är ett digitalt bibliotek. För att få tillång till böckerna i Legimus måste du registrera dig hos ditt lokala bibliotek. I Karlskoga bokar du en tid. Du kan därefter ladda ner boken som en fil och lyssna i din dator. Du kan också lyssna på talböcker via appen legimus (Android och iOS). Från och med september 2019 är den nya versionen 5.0 för android respektive 5.0.1 för iphone/ipad tillgänglig.
Läs mer på legimus.se.
 

Daisytalböcker
Biblioteket tillhanda håller även fysiska talböcker som kallas för Daisyböcker. Dessa går att lyssna på i speciella spelare eller i de flesta mp3-spelare. Biblioteket har Daisyspelare till utlån. Om du är inskriven på syncentralen i Örebro kan du få en spelare av dem som hjälpmedel. Du kan även spela upp en Daisybok i dator med en cd-romspelare. För dig som vill ha lästips anordnas träffar med Talboksklubben en gång i månaden.

Talboken kommer

Du som prenumererar på en dagstidning som taltidning har möjlighet att få talböcker direkt till din spelare. Talboken kommer är en tjänst från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) där Karlskoga bibliotek förmedlar talböcker via internet till taltidningsläsande låntagare.

Taltidningen och Talboken kommer är till för dig som har någon typ av läsnedsättning. Det kan till exempel vara på grund av hög ålder, synnedsättning, dyslexi, afasi eller någon funktionsnedsättning som gör det svårt att hålla eller bläddra i en tidning eller tryckt bok.

För mer information

Liane Ek
Biblioteksassistent, Boken kommer
0586-613 97

liane.ek@karlskoga.se

Lene Petersen
Biblioteksassistent, Boken kommer
0586-615 56

lene.petersen@karlskoga.se

Mer information
Kontakta Karlskoga bibliotek för mer information eller för att boka tid för registering:
biblioteket@karlskoga.se eller 0586-61880

MTM och folkbiblioteken tillhandahåller inte läromedel till elever i grundskolan, detta är skolans skyldighet att tillgodose. Legimus blir ett bra komplement.
Om du är student ska du i första hand kontakta biblioteket på den plats du studerar. Det gäller även distanstudenter.