Mötesplatsen

Språk Språk

Mötesplats för nyanlända

Mötesplats för nyanlända och asylsökande öppnar på biblioteket

I slutet av augusti öppnade en bemannad mötesplats för nyanlända och asylsökande i öppna förskolans gamla lokaler på biblioteket. Mötesplatsen för integration i Karlskoga syftar till att målgruppen snabbare ska kunna integreras i samhället.

Att komma till ett helt nytt land innebär en stor omställning och skapar ofta många funderingar kring hur det nya landet fungerar. Genom att erbjuda en bemannad mötesplats får kommunen mer kunskap om vad människorna som kommer till oss behöver. Ambitionen är att ge en ökad kvalitet i mottagandet, och en snabbare integration.

Centralt placerad mötesplats
Mötesplatsen för integration kommer vara placerad på biblioteket i lokalerna där öppna förskolan tidigare hade verksamhet. Platsen är strategisk eftersom den ligger centralt och det ökar möjligheten att nå nyanlända och asylsökande. Redan idag är det många nyanlända och asylsökande som besöker biblioteket för att få svar på frågor och delta i språkdialoger. Därför har vi valt biblioteket som mötesplats.

Bemannad mötesplats
Mötesplatsen för integration kommer vara bemannad med personal från Karlskoga kommun. Personalen ska bidra med egna erfarenheter, hjälpa besökarna att hitta rätt i kommunen och att komma in i det svenska samhället. Många gånger är det språket som gör att det är svårt att kommunicera. Vår personal på Mötesplatsen för integration behärskar flera olika språk, vilket är en stor fördel.

De som besöker Mötesplatsen för integration ska också få hjälp med information och service. Det kan till exempel handla om vart de ska vända sig i olika ärenden, och hjälp med blanketter. De kan också få hjälp med att hitta olika aktiviteter i Karlskoga. Mötesplatsen är tänkt att fungera som en brygga mellan besökarna och de redan befintliga verksamheterna i Karlskoga.

På försök till december 2016
Mötesplatsen för integration öppnade i slutet av augusti och projektet pågår fram till 31 december 2016. Projektet finansieras med medel från Migrationsverkets centrala schablonersättningar som betalats ut till kommunerna.

Kontakt
Har du frågor eller funderingar om mötesplatsen?
Kontakta Magnus Söreskog, projektledare
magnus.soreskog@karlskoga.se
070-693 33 76

Karlskoga bibliotek