Rådgivning

Språk Språk

Rådgivning Rådgivning

Alla barn är olika och läser på olika sätt, med öron, ögon eller fingertoppar. I Äppelhyllan hittar du medier för barn med olika funktionsvariationer. Där finns också vårt språkmaterial. Vi har delat upp medierna i följande kategorier

 •     Tecken som stöd : böcker där texten kompletteras av tecken
 •     Teckenspråk : Är ett eget språk där alla ord tecknas
 •     Talböcker : Inlästa böcker
 •     Taktila bilderböcker : Böcker som en kan känna på
 •     Punktskrift : Orden är punkter att läsa via fingertopparna
 •     Språkstimulans : Bilderböcker som är tänkta att fåga och inkludera barnet extra mycket i sin utformning
 •     Fonologi : Medier som tränar på språkljud
 •     Grammatik : Bilderböcker som tränar på olika gramatiska delar.
 •     Silent books : Böcker utan text
 •     Om funtkionsvariationer för barn : Berättelser som inkluderar barn med olika funktionsvariationer
 •     Fakta för vuxna : Litteratur om språkutvecklng, olika funktionsvariationer m.m.

Språka mera påsar
Till Äppelhyllan hör även språkpåsar för hemlån. Dessa hittar du i vår informationsdisk. Smidiga gympapåsar med ett innehåll som är skapat av logopeder för att träna olika delar i språket. Tillsammans med olika bokkaraktärer lektränar du språk tillsammans med barnet. Dessa påsar finns :

 •     Ordpåsen : Öva ordförråd, vanliga begrepp, meningsbyggnad och verb med Alfons
 •     Lägesordspåsen : Öva på lägesord (bakom, framför, på m.m.) tillsammans med Tippen
 •     Meningspåsen : Öva enkel meningsbyggnad tillsammans med Pino
 •     123 påsen : Här övar ni på antalsuppfattning, pekräkning, färg och form tillsammans med dinosaurier
 •     Färgpåsen : Öva på att matcha och benämna färger med lilla Anna
 •     Frågepåsen : Öva på meningsbyggnad med fokus på frågor tillsammans med Mumintrollet

Karlskoga bibliotek