Språk Språk
Talboksklubben

För dig som läser talböcker finns talboksklubben. Vi träffas en gång i månaden och berättar om nya DAISY-böcker som du kan låna. Vi bjuder på fika. Onsdagar 14.00-15.00 i bibliotekets sammanträdesrum. Anmälan till astrid.linden@karlskoga.se eller på telefon 0586-618 80.

Välkommen!

Litteraturlista Talboksklubben januari 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Litteraturlista Talboksklubben februari 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Litteraturlista Talboksklubben mars 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Litteraturlista Talboksklubben april 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Litteraturlista Talboksklubben maj 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Litteraturlista Talboksklubben juni 2016 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Kontakt
Astrid Lindén
0586- 621 23
astrid.linden@karlskoga.se

Kommande tillfällen

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2017-09-13

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2017-10-11

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2017-11-08

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2017-12-06

Karlskoga bibliotek