Talboksklubb

Språk Språk

Kommande tillfällen

Talboksklubben

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2018-01-17

Talboksklubben

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2018-02-14

Talboksklubben

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2018-03-14

Talboksklubben

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2018-04-11

Talboksklubben

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2018-05-09

Talboksklubben

Klockan: 14.00-15.00

Datum: 2018-06-13

Karlskoga bibliotek