Språk

Talboksklubben

För dig som läser talböcker finns talboksklubben. Vi träffas en gång i månaden och berättar om nya DAISY-böcker som du kan låna. Vi bjuder på fika. Onsdagar 14.00-15.00 i bibliotekets sammanträdesrum.

16/1, 13/2, 13/3, 10/4, 8/5 och 5/6

Välkommen!

Kontakt
Lene Petersen
0586- 615 56
lene.petersen@karlskoga.se

Kommande tillfällen